501 076 321
sklep@zapakujemy.pl
Wysyłka w 24h
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500zł brutto na terenie Wrocławia
Kontakt
Zaloguj się
Ulubione
0.00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Koszyk
Menu

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, wskazany termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na przykład poprzez e-mail: sklep@zapakujemy.pl

Oświadczenie może być wysłane również za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną. Przykładowe oświadczenie znajduje się w zał. 1 Regulaminu Sklepu, ale nie jest ono obowiązkowe.

Produkt powinien zostać odesłany na adres ul. Góralska 22, 53-610 Wrocław, nie później niż 14 dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także w wypadku, gdy ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w sytuacji:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

Reklamację należy zgłosić za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Sprzedawcy (sklep@zapakujemy.pl)

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji i zwrotów znajdują się w Regulaminie Sklepu.

© 2023 Zapakujemy.pl
Strona internetowa: Proformat

Skontaktuj się z nami